Önemli Tarihler

Özet Bildiri Son Gönderim Tarihi : 25 Ağustos 2024
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 1 Eylül 2024
Erken Kayıt Tarihleri : 1 Nisan - 15 Temmuz 2024
Geç Kayıt Tarihleri : 16 Temmuz - 8 Ekim 2024
Kongre Tarihi : 9 - 12 Ekim 2024
Yer : İÜ Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Malatya
Davet

Saygıdeğer Sağlık Profesyonelleri,

Sizleri, 9-12 Ekim 2024 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin ev sahipliğinde ve Turgut Özal Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetler Müdürlüğü ve Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği iş birliğiyle düzenlenecek olan II. Uluslararası Hemşirelikte Palyatif Bakım Kongresi’ne davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.

Palyatif bakım, hastaların ve ailelerinin karşılaştığı zorlukların, hastalığa bağlı komplikasyonların ve semptomların azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve stresin en aza indirilmesi gibi amaçlarla uygulanan özelleştirilmiş bir bakım biçimidir. Palyatif bakım, hemşireler, hekimler ve diğer sağlık profesyonellerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir ekip tarafından sağlanır. Hemşireler, palyatif bakım ekibinin vazgeçilmez bir parçası olarak hastaların ve ailelerinin fiziksel, duygusal, sosyal ve manevi ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynarlar. Dünyada ve ülkemizde palyatif bakıma duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Kongremiz, palyatif bakım alanındaki bilimsel bilgi birikimine yeni ve önemli katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kongrenin temel amacı, palyatif bakımdaki güncel gelişmeleri ve hemşirelerin öncü rolünü ele alan bir platform oluşturmaktır. Kongre boyunca, alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar palyatif bakımın farklı yönlerini ele alacak ve katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklardır.

Kongremiz, palyatif bakımdaki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen tüm sağlık profesyonelleri için ideal bir ortam sunmaktadır. Özellikle hemşirelerin, palyatif bakım ekibindeki liderlik rollerini daha da güçlendirmelerine katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede, başta hemşireler olmak üzere palyatif bakım ekibinde yer alan tüm sağlık profesyonelleri ve bu alanda çalışan veya güncel gelişmeleri takip etmek isteyen tüm bilim insanlarını kongremize katılmaya davet ediyoruz.

Sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağımızı belirtir, katılımınızın kongremize değer katacağına inanarak, etkinliklerimizde birlikte olmaktan onur duyacağız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Rukuye AYLAZ